nfz3

kadr

dziewNZOZ VIT-MEDIC pielęgniarki środowiskowo-rodzinne działając na podstawie rozporządzenia Min. Zdrowia wykonuje bezpłatne badanie
przesiewowe dzieci 1, 2 i 4-letnich
. Testy mają na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wczesne wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej.

W ramach testu wykonujemy: pomiar wagi, wzrostu, obliczanie wskaźnika BMI, orientacyjne badanie ostrości wzroku, uszkodzenia słuchu i wady wymowy oraz kontrolę RR.

Ustalanie terminu przeprowadzenia testu codziennie w godz. 10 -18

w gabinecie pielęgniarek środowiskowych pokój 301 oraz tel. 58 681-04-56.

Zdrowie dziecka jest najważniejsze. Zapraszamy!