nfz3

kadr

Zadania pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są w zakresie:

  • IMG 1497PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB: zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym, rozpoznawanie potrzeb pielęgnacyjnych, prowadzenie edukacji zdrowotnej i poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia, realizację programów zdrowotnych i profilaktyki chorób, realizację działań profilaktycznych u osób z grup ryzyka, wizyty patronażowe u niemowląt monitorujące ich rozwój oraz przeprowadzanie testów przesiewowych u dzieci w różnych etapach życia mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej

  • ŚWIADCZEŃ PIELĘGNACYJNYCH: opiekę pielęgnacyjną w różnych stanach zdrowia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej; wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych oraz przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności

  • ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH: pobieranie materiału do badań diagnostycznych, kontrola poziomu cukru we krwi, pomiary podstawowych parametrów życiowych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, ocena wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny

  • ŚWIADCZEŃ LECZNICZYCH: podawanie leków w postaci iniekcji, zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia, cewnikowanie pęcherza u kobiet, wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, zdejmowanie szwów, stawianie baniek, ustalanie diety w żywieniu przewlekle chorych, dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego;

  • ŚWIADCZEŃ REHABILITACYJNYCH: rehabilitacja przyłóżkowa w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym przede wszystkim z długotrwałego unieruchomienia, usprawnianie ruchowe, drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej, ćwiczenia ogólno usprawniające, ułożenie i przemieszczanie chorego w łóżku.

WYBÓR PIELĘGNIARKI POZ:

Deklarację wyboru pielęgniarki POZ można składać w siedzibie Zakładu lub podczas wizyty pielęgniarskiej w domu pacjenta.

Deklaracja zamieszczona jest w zakładce dla pacjenta.